KONTAKTY

Prevádzka:
Šávoľská 1961, 986 01 Fiľakovo

Tel.,fax:
+421 47 43 81 822

GSM:
+421 905 656 312

E-mail:
easypack@easypack.sk

Sme sústredení na rýchlu a kvalitnú obsluhu našich zákazníkov!

Naša firma je zameraná najmä na obsluhu malých a stredných zákazníckych požiadaviek.

Našou úlohou a povinnosťou je vybavovanie objednávok v stanovenej lehote a dokonca sme schopní dodávať tovar v priebehu 1-2 dní od prebratia objednávky.

Našou najväčšou cnosťou je rýchlosť, okamžitá príprava cenovej ponuky a tiež okamžitá realizácia – výroba. Ďalej, veľký dôraz kladieme na osobný kontakt s našimi partnermi.

Na dosiahnutie našich cieľov  máme k dispozícií primerané technologické zariadenia, vďaka ktorým je výroba plynulá a rýchla.

Naše produkty sú vyrábané podľa noriem FEFCO, ku ktorému sa snažíme použiť najkvalitnejšie suroviny.

Úspešnosť našej firmy spočíva v kvalite, v zodpovednom vedení a pracovnej sile, ako i v rýchlom rozhodovaní a obsluhe našich zákazníkov.